VRTANÁ STUDNA

POSTUP PŘI POVOLOVÁNÍ A VRTÁNÍ STUDNY

1. Hledání vody

V dohodnutém termínu k Vám přijedeme a najdeme nejvhodnější místo pro realizaci studny. Vodu vyhledáváme proutkem. V přípradě vrtání studny je vyhledávání vody v ceně. 

2. Stavební povolení a vodohospodářské řízení vrtu

Vrtaná studna je dle stavebních předpisů považována za stavbu. Před její realizací je tedy potřeba vyřídit stavební povolení a projít vodohospodářským řízením (dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. a Vodního zákona č. 254/2001 Sb.). 

Pro tato řízení je třeba mít připravený projekt a hydrogeologický posudek. Spolupracujeme s hydrogeology, kteří oba výše zmíněné dokumenty připraví. Následné vyřízení potřebných povolení již není složité: hydrogeologický posudek a projekt podáte na místní odbor životního prostředí s vyplněnou žádostí o stavební povolení a zaplacením kolku. 

Před zahájením spolupráce na vrtané studně Vám rádi vše vysvětlíme. Podrobnější informace si také můžete přečíst zde

3. Samotný vrt

Vrt studny je proveden vrtací soupravou SLVE 81 na samostatném podvozku.

Děláme vrty s pažením o průměru 125 mm. 

Pro předpažení i pažení vrtu jsou používány zárubnice z PVC s atestem na pitnou vodu. 

4. Skružení

Vrt je třeba osadit do nezámrzné hloubky (cca 90 cm) skružemi o průměru 80 cm (viz. řez studnou).

Po domluvě se o zaskružení postaráme. 

5. Další služby

Rádi pro Vás zajístíme také osazení vrtu čerpadlem, případně provedeme zemní a výkopové práce. 

Přehled všech služeb a jejich ceník naleznete zde